Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informuję, że
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rafael Autodoradca - Rafał Mula,
78-600 Wałcz, ul. Robotnicza 4, zwany dalej Administratorem, dane
kontaktowe: tel.: 515 945 555, adres e-mail: rafael.autodoradca@wp.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach
związanych z komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez
okres niezbędny do zakończenia komunikacji. W razie konieczności dane
mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem
przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom.         
          
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia,
wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem
przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi
komunikację z Administratorem.